Skriftstørrelse

Hopp til her

Kontakt oss

Ring oss

Sentralbordets telefontid:
kl. 09.00 - 15.00
38 32 80 00

Send epost

Videreformidles til rett person

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Besøk oss

Åpningstider mandag - fredag:
sommer kl. 9-15 vinter: kl. 9-15.30
Rådhuset, Kirkegaten 50

Rådmann

Personal og organisasjonsutvikling

Personal, HMS og vikarsentral

Service og informasjon

Servicetorg og post- og arkivtjenesten

Økonomi

Lønn, regnskap, budsjett, faktura, innfordring og skatt

Plan, utvikling og næring

Næringssjef og Havnevesenet

Helse og velferd

Kommunalsjef, Forvaltningsenheten, Frivillighetssentralen, tilhørende enheter og avdelinger

Oppvekst og kultur

Kommunalsjef, skole- og barnehagefaglig rådgivere og tilhørende enheter

Samfunn og teknikk

Kommunalsjef, tilhørende avdelinger og enheter

Enhet for habilitering

Enhet for hjemmetjenester

Sundeheimen, Hidra omsorgssenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, syn og hørsel

Enhet for integrering, rehabilitering og psykisk helse

Enslige mindreårige flyktninger, psykisk helse og rus, rehabilitering og mestring

Enhet for legetjenester

Kommunelege

Enhet for sykehjem

Tjørsvågheimen, Tjørsvåg aktivitetssenter

Enhet for kjøkken

Enhet for sosial og flyktning

NAV Flekkefjord

Barnehageenheten

Gyland barnehage, Hidra barnehage, Kringlatoppen barnehage, Rauli barnehage, Sentrum barnehage, Sira barnehage og private barnehager

Kulturenheten

Allmenn kultur, biblioteket, kulturskolen, Kino, og SPIRA fritidsklubb

Skoleenhetene

Gyland skole, Hidra skole, Flekkefjord ungdomsskole, Flekkefjord voksenopplæring, Sira skole, Sunde skole og Søyland skole

Brannvesenet

Brann og redning, feiervesenet

Drift og utbygging

Publikum, vei og trafikk, Trøngsla, idrett, havn, VA, renhold, byggdrift, ENØK, prosjekt

Miljø og forvaltning

Oppmåling, jord- og skogbruk, miljøvern, eiendomsskatt, Komtek og faktura

Plan og regulering

Byggesak

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 09-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 09-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 09.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner