Skriftstørrelse

Formannskapet i Lindesnes

Formannskapet i Lindesnes kommune

På bildet: Thor Gilbertson (PP), Janne Fardal Kristoffersen, ordfører (H), Stanley Tørressen (H), Nancy T. Olsen (FRP), Anita Christensen (KRF), Gerd Reme (KRF), Ivar Lindal (KRF)
Ikke tilstede: Per Olav Skutle (V) og Trond Hennestad (AP)

MEDLEMMER I PERIODEN 2016-2020

Høyre                         2 representanter      Janne Fardal Kristoffersen og Stanley Tørressen
Kristelig Folkeparti     3 representanter       Ivar Lindal, Anita Christensen og Gerd Reme
Venstre                      1 representant          Per Olav Skutle
Arbeiderparti             1 representant          Trond Hennestad
Pensjonistparti          1 representant          Thor Gilbertson
Fremskrittspartiet      1 representant          Nancy Therese Olsen 

formannskapet - mandat og oppgaver 

Etter kommunelovens (Kl) § 8 er det kommunestyret som velger formannskapet. Medlemmene velges for 4 år av gangen. Fra og med siste kommunevalg fikk formannskapet 9 medlemmer. Blant formannskapets medlemmer velger kommunestyret ordfører og varaordfører.  Kommuneloven bestemmer at formannskapets skal lage forslag til budsjett og økonomiplanen. Disse vedtas av kommunestyret. For øvrig er det kommunestyret som bestemmer hvilke saker formannskapet kan avgjøre selv. Formannskapet har ellers en viktig rolle ved at det er dette utvalget om lager forslagene til saker som skal behandles i kommunestyret. Alle saker av økonomisk betydning skal behandles i formannskapet, men avgjøres som oftest av kommunestyret.

Formannskapet har møter ca hver måned. Møtene holdes som hovedregel åpne for tilhørere, men i noen sakstyper kan møtene lukkes.

Kommunestyret har vedtatt et delegeringsreglement som legger noen spesielle funksjoner til formannskapet:

  • Formannskapet er kommunens Administrasjonsutvalg, Kl § 25.  Da tiltrer to ansatterepresentanter møtet. Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet arbeidsgiver/ansatte. Formannskapet har ansvar for overordnet arbeidsgiverpolitikk og fatter vedtak i arbeidsgiver- og organisasjonssaker som ikke er delegert til rådmannen.
  • Kommunens «hasteutvalg» etter kommunelovens § 13. Dette innebærer at formannskapet myndighet til å fatte vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette.
  • Klageorgan etter forvaltningslovens §28. Formannskapet er kommunens klageorgan etter forvaltningslovens § 28. Som klageorgan skal formannskapet behandle klager for alle tjenesteområder i Lindesnes kommune der særskilt klagebehandling ikke er fastsatt i lov eller i dette reglementet.
  • Formannskapet er kommunens kontrollutvalg i skjenkesaker, jfr alkohollovens § 1-9.
  • Formannskapet har myndighet til å godkjenne kjøp og salg av fast eiendom.
  • Formannskapet gis myndighet til å godkjenne Hovedavtale, sentrale tariffoppgjør m.v. som sendes ut til uravstemning.
  • Formannskapet gis myndighet til å inngå lederavtale med rådmannen. Et utvalg av formannskapet gjennomfører lønnsforhandlinger og medarbeidersamtale med rådmannen.
  • Formannskapet avgjør saker om skattefritak etter lovens § 7c

MØTEDATOER, SAKSPAPIRER

REGLEMENTER

POLITISK ORGANISERINg

  • Last updated on .

Postadresse

Lindesnes kommune, postboks 183, 4524 Lindesnes

Besøksadresse

Åpningstider mandag-fredag: kl. 08:00-15:30
Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes

Kommunenummer: 1029
Organisasjonsnummer: 964 966 664

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08-15.00
Sentralbord: 38 25 51 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler