Skriftstørrelse

Hopp til her

Salgsbevilling for alkohol

Driver du butikk og ønsker å selge drikke med over 2,5 volumprosent alkohol, må du søke om salgsbevilling fra den kommunen butikken ligger i. Det gis ikke salgsbevilling for alkohol til bensinstasjon eller kiosk.

Søknad om salgsbevilling

Søknad om salgsbevilling sendes til den kommunen butikken ligger i – av den juridiske enheten med det økonomiske ansvaret. Det gis som hovedregel bevilling til salg av alkohol i gruppe 1: Drikk som inneholder mellom 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Søknad om salgsbevilling er ikke nødvendig for drikk som inneholder under 2,5 volumprosent alkohol. Det er opp til kommunen å vurdere om en søknad om bevilling skal innvilges dersom vilkårene for å få bevilling for øvrig er oppfylt. Et avslag skal alltid begrunnes.

En bevilling gis som hovedregel for inntil fire år av gangen, men kan også gis for en kortere periode som for en bestemt del av året eller en enkelt bestemt anledning.

søknadsbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet opplysninger fra politi, kommunens sosialenhet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Det blir gitt skriftlig tilbakemelding på vedtaket.

Kommunen har vedtatt egne Alkoholpolitiske retningslinjer for saksbehandling av salgs- og skjenkebevillinger

Behandling av søknad om salgsbevilling er delegert til rådmannen, og sakene behandles i Servicekontoret. Det blir gitt skriftlig tilbakemelding på vedtaket.

Krav til bevillinghaver

For å få salgsbevilling, forutsettes det at bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten har uklanderlig vandel når det kommer til alkoholloven, annet lovverk som har sammenheng med alkohollovensformål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Kravet til vandel må være oppfylt i hele bevillingsperioden. Dersom vandelskravet ikke lenger er oppfyllt etter at bevilling er innvilget, kan bevillingen inndras. Politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene har meldeplikt til bevillingsmyndighetene.

Styrer og stedfortreder

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Begge disse må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven.

Bare personer som har et daglig ansvar for salget kan oppnevnes som styrer. En styrer har som oppgave å se til at salget av alkoholholdig drikke skjer i henhold til regelverket. Styreren og stedfortrederen skal være kontrollmyndighetens kontaktpersoner.

Ønsker man å endre styrer og/eller stedfortreder, må kommunen få en beskjed og det må sendes inn en søknad om godkjenning av nye personer til disse rollene.

Endringer i virksomheten

En salgsbevilling kan ikke overdras til nye eiere. Ved overdragelse av virksomheten faller bevillingen bort. Ny eier må søke om ny bevilling.

Andre endringer i eiersammensetningen kan også medføre at bevillingen bortfaller. Dette gjelder når alle, eller en dominerende andel av, aksjene eller andelene i selskapet overdras.

Skifte av selskapsform regnes som en overdragelse.

  • Last updated on .

Postadresse

Lindesnes kommune, postboks 183, 4524 Lindesnes

Besøksadresse

Åpningstider mandag-fredag: kl. 08:00-15:30
Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes

Kommunenummer: 1029
Organisasjonsnummer: 964 966 664

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08-15.00
Sentralbord: 38 25 51 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me